ภาพกิจกรรม
นักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทนิยมพานิช จำกัด ( 27-10-2563 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | เปิดดูทั้งหมด 126 ครั้ง
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนว คณะครูและนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ รับมอบทุนการศึกษา จาก คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร กรรมการบริหาร บริษัทนิยมพานิช จำกัด จำนวนเงิน 60,000 บาท เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ๆละ 30,000 บาท โดยทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พิจารณาคัดเลือกมอบทุนการศึกษา ให้แก่ 1.นางสาวพีรยา มิระพงษ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ จำนวนทุนการศึกษา 30,000 บาท 2.นางสาวจันจิรา ศรียา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ จำนวนทุนการศึกษา 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและเป็นทุนการศึกษา ให้สำเร็จการศึกษาในระดับสูงต่อไป โดยมีเลขามูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมมอบทุนด้วย ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( 05-08-2563 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | เปิดดูทั้งหมด 140 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ นำคณะครูสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม , สาขากายอุปกรณ์ และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกมูลนิธิขาเทียมฯ และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร ( 22-07-2563 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | เปิดดูทั้งหมด 151 ครั้ง
วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ นำรองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ ครูไพศาล จันทร์ไชย, ครูกิติพงษ์ พงษ์จำปา, ครูพิราม ภารังกูล และครูขวัญชัย นันติ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกมูลนิธิขาเทียมฯ และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ทำคุณงามความดีและให้การสนับสนุนกิจการงานของมูลนิธิขาเทียมมาโดยตลอด รวมทั้งมีการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ด้วย ณ อาคารมูลนิธิขาเทียม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ ศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียม ( 22-07-2563 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | เปิดดูทั้งหมด 185 ครั้ง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายขวัญชัย นันติ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ พร้อมครูผู้ควบคุม จำนวน 3 ท่าน นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นการเรียนรู้ ปรับพฤติกรรมให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่ และอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ความรู้ และนำเยี่ยมชมสถานที่และอุปกรณ์ทำขาเทียม ดูภาพกิจกรรม..

งานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 01-02-2560 ) เพิ่มโดย สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 489 ครั้ง
วันที่ 23 มค 2560 งานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ.มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมวันเด็ก ณ.โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา ( 15-01-2560 ) เพิ่มโดย สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 770 ครั้ง
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ.โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา อ.ดอยสะเก็ด 12-13 มค 2560 มอบของใช้เสื้อผ้า หมวก ของรางวัลต่างๆ แผ่นกระเบื้อง ชุดrouter internet ประตูฟุตบอลเล็ก และอื่นๆ พร้อมการแสดงดนตรีและกิจกรรมเกมส์ต่างๆ ดูภาพกิจกรรม..

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเยี่ยมชมผลงาน ( 09-01-2560 ) เพิ่มโดย สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 578 ครั้ง
คณะอาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 75 คน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนสาขาเทคนิคกายอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอน และเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรปกติ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..

การสัมมนาทางวิชาการและพัฒนากายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ( 08-12-2559 ) เพิ่มโดย สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 384 ครั้ง
การสัมมนาทางวิชาการและพัฒนากายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ.โรงแรมเบย์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการทำความดีถวายพ่อหลวง ( 27-11-2559 ) เพิ่มโดย สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 469 ครั้ง
โครงการทำความดีถวายพ่อหลวง ทางแผนกได้ประสานงานกับทางโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ทำการซ่อมบำรุงรถเข็นและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุดฝึก 3D Printer ( 17-09-2559 ) เพิ่มโดย สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 579 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุดฝึก 3D Printer ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3   >> | Last