นักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทนิยมพานิช จำกัด ( 27-10-2563 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 126 views
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนว คณะครูและนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคกายอ อ่านต่อ...
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( 05-08-2563 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 140 views
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ นำคณะครูสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม , สาขากายอุปกรณ์ และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ อ่านต่อ...
เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกมูลนิธิขาเทียมฯ และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร ( 22-07-2563 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 151 views
วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ นำรองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ ครูไพศาล จันทร์ไชย, ครูกิติพงษ์ พงษ์จำปา, ครูพิราม ภารังกูล และครูขวัญชัย นันติ เ อ่านต่อ...
แผนกวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ ศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียม ( 22-07-2563 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 185 views
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายขวัญชัย นันติ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ พร้อมครูผู้ควบคุม จำนวน 3 ท่าน นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา อ่านต่อ...
งานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 01-02-2560 ) เพิ่มโดย สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ | 489 views
วันที่ 23 มค 2560 งานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ.มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ่านต่อ...
กิจกรรมวันเด็ก ณ.โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา ( 15-01-2560 ) เพิ่มโดย สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ | 770 views
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ.โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา อ.ดอยสะเก็ด 12-13 มค 2560 มอบของใช้เสื้อผ้า หมวก ของรางวัลต่างๆ แผ่นกระเบื้อง ชุดrouter internet ประตูฟุตบอลเล็ก และอื่นๆ พร้อมการแสดงดนตรีและกิจกรรมเกมส์ อ่านต่อ...
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเยี่ยมชมผลงาน ( 09-01-2560 ) เพิ่มโดย สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ | 578 views
คณะอาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 75 คน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนสาขาเทคนิคกายอุปก อ่านต่อ...
การสัมมนาทางวิชาการและพัฒนากายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ( 08-12-2559 ) เพิ่มโดย สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ | 384 views
การสัมมนาทางวิชาการและพัฒนากายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ.โรงแรมเบย์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ อ่านต่อ...
โครงการทำความดีถวายพ่อหลวง ( 27-11-2559 ) เพิ่มโดย สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ | 469 views
โครงการทำความดีถวายพ่อหลวง ทางแผนกได้ประสานงานกับทางโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ทำการซ่อมบำรุงรถเข็นและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน อ่านต่อ...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุดฝึก 3D Printer ( 17-09-2559 ) เพิ่มโดย สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ | 579 views
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุดฝึก 3D Printer อ่านต่อ...